top of page

Multifokálne šošovky

 

Riešia problémy s videním do blízka, ktoré sa spravidla začnú objavovať po štyridsiatke. Dnes sa tieto problémy nemusia korigovať dvomi okuliarmi alebo bifokálnymi okuliarmi rozdelenými neestetickou čiarou. Problém pri nich bol ten, že ste s nimi nevideli na strednú vzdialenosť. Preto bola vyvinutá multifokálna šošovka, ktorá umožnuje hladký prechod z videnia do diaľky, cez videnie na strednú vzdialenosť, do videnia na blízko. Pritom pokrývajú všetky prechodové dioptrie, ktorých je nekonečne veľa.

 

Prvá progresívna okuliarová šošovka na svete bola šošovka Varilux (1959). Spoločnosť Essilor odvtedy uvádza novinky a nastavuje nové štandardy v kvalite starostlivosti o zrak presbyopických nositeľov. Každý dizajn okuliarových šošoviek Varilux prechádza radom prísnych testov, ktoré zabezpečujú optimálnu kvalitu prirodzeného videnia.

 

Obsah stránky sa pripravuje

bottom of page