top of page

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. ÚNSS má viac ako 5500 členov združených v 69 základných organizáciách. Pracovisko Únie v Košiciach úzko spolupracuje s očnou optikou Vaša optika.

Skríningové meranie detí

 

   Skríningové merania bezdotykovým prístrojom Plusoptix s vysokou mierou spoľahlivosti odhalia existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí. Ukazuje sa, že až 19 % škôlkarov môže mat problém so zdravím očiek. Nebyť tejto prevencie, poruchy zraku by u nich očný lekár odhalil až v školskom veku.

 

Najčastejšie očné poruchy detí

plusoptix-logo-smiley-neutral.png

 • Ďalekozrakosť (hyperopia): deti vidia relatívne dobre do diaľky, ale majú problémy s videním do blízka

 • Krátkozrakosť (myopia): deti vedia zrakom rozlišovať do blízka, ale na diaľku sa im javia predmety neostré

 • Astigmatizmus: rohovka je nepravidelne zaoblená

 

 • Strabizmus (škúlenie): jedno alebo aj obe oči majú zlé postavenie kvôli očnej poruche alebo slabým očným svalom

 

 • Amblyopia (tupozrakosť): podvedomé potláčanie menej kvalitného vnemu na horšie vidiacom oku; ide o nedostatočné rozvinutie videnia oboma očami spôsobené anizometropiou, t.j. rozdielom zrakovej ostrosti pravého a ľavého oka

Vidí vaše dieťa dobre?

   Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly vnímania. 80 % všetkých informácií prechádza cez oči. Dieťa nevie, čo znamená „zle vidieť". Deti môžu vyrovnať očné poruchy až do 4-5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše — zlé videnie nebolí.

Charakteristika vyšetrenia

 • neinvazívne bezdotykové a bezbolestné vyšetrenie (dieťa sedí, meranie sa vykonáva zo vzdialenosti jedného metra)

 • nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne následky na zdravie

 • binokulárne meranie (obe oči sa vyšetrujú súčasne)

 • trvá iba niekoľko sekúnd

 • prístroj má zvukové a svetelné efekty na zaujatie pozornosti dieťaťa

 • odborne vyškolený zamestnanec alebo optometrista vyhodnotí výsledky merania, odovzdá rodičovi výsledok a oznámi, či je potrebné vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára

plusoptix02.jpg
plusoptix03.jpg

Pozor na varovné signály

 • dieťa vie len pomaly alebo vôbec nevie rozoznať predmety v diaľke

 • kladie si knihy alebo hračky celkom pred oči

 • sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie očí

 • nemá dlhú koncentráciu pri hre do blízka, je rýchlo unavené

 • často žmurká alebo drží hlavu šikmo

 • očká má začervenané a slzia

 • dieťa má problém s koordináciou po línii ruka—oko, často siahne vedľa, potkýna sa

O projekte

   Projekt Zdravé oči už v škôlke realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska výlučne vďaka pomoci donorov. Na tento druh preventívnej práce neexistuje priama štátna alebo samosprávna podpora.

Za každú sponzorskú či donorskú pomoc bude ÚNSS vďačná. Aj vďaka nej môže pomôcť zachrániť zrak tým najzraniteľnejším — deťom.

 Viac informácií o projekte, harmonogram meraní v jednotlivých regiónoch a informácie o možnostiach individuálnych vyšetrení nájdete na stránke www.unss.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekuľská 1

842 50 Bratislava

tel.:     02/69 20 34 20

web:    www.unss.sk

e-mail: unss@unss.sk

Číslo účtu: 4030016204/3100 (Sberbank Slovensko)

IČO: 00683876

DIČ: 2020804731

ÚNSS je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-909/90-32-10

bottom of page